Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg

Perspektief vir 'n geplaagde wêreld.

'n Studie deur Frank Ouweneel – Nederlandse Bybelprediker,
studiegesprek vertaal in Afrikaans en op skrif gestel deur Jan Mastenbroek.
Bladsy 1.

Wat sê die Bybel oor die tyd waarin ons vandag leef?

Hierdie studie gaan nie oor allerlei wêreldgebeurtenisse, maar oor die Corona-Virus.
U dink miskien dat die Corona Virus nie eintlik 'n aktuele of eietydse studie behoort te wees nie, want netnou kom die entstof, dan is alles verby en weer soos in normale tye.
Dis net dáár waar jy 'n groot fout maak.

Wat ons vandag in 2020/21 belewe is letterlik profetiese gebeurtenisse.

Selfs al sou die Corona Virus lankal vergeet, of waarskynlik met iets anders vervang geword het, sal ons hierdie gebeurtenis steeds terugvind in die Woord van God.
Saam met ander gebeurtenisse is hierdie niks anders as mylpale wat in die wêreld gebeur, saamgesnoer tot by die punt van die Wederkoms van Christus.
Vandag sal u sien dat die groot gebeurtenis van Sy Wederkoms naby is. Dus wat ookal met Corona gebeur, dit is steeds, Bybels gesien, werkilik aktueel en eietyds.
U sal my ook baie keer woorde soos “die tekens van die tye” sien gebruik, wat woorde is wat die Here self gebruik het terwyl Hy hier op aarde was.

Ons beleef vandág in wat die Bybel noem: “die tekens van die tye.”

Verder sal u my ook gereëld sien teruggryp na die Grondteks van die Bybel – Hebreeus in die Ou Testament en Grieks in die Nuwe Testament.
Ons het deesdae 'n Bybel wat maklik leesbaar is, goed vir almal, maar is in sy betekenis soms effens weg van wat in die Grondteks staan. Dus moet ek, om 'n Bybeldeel werklik duidelik te maak, teruggryp na die Hebreeuse of Griekse Grondteks omdat ons Bybel nie altyd die Grondteks of sy bedoeling presies weergee nie.

Daarmee probeer ek nie om die Bybel verkeerd te bewys nie – deur die jare het vertalers geprobeer om die Woord van God eietyds te maak – om by die veranderende taal-gebruik van sy tyd aan te pas. So is die Afrikaanse Bybel vertaal in 1933, toe in 1953 en 1983 en so word daar tans ook weer gewerk aan 'n vertaling.

Hoe dit ookal is, daar is 'n groot verskil in hoe die wêreld 'n jaar gelede gelyk het en hoe dit vandag lyk. As jy vandag vir elke persoon in elkeen van die wêreld se byna 200 lande sou vra of hulle in 'n “omgekrapte, geplaagde wêreld” woon, sal almal met jou saamstem.

Hierdie studie se naam is “Perspektief vir 'n geplaagde wêreld.”

(“perspektief” is “om iets van naderby te bekyk”, of “ om helderheid te verkry oor iets.”)
Die perspektief in hierdie studie is nie Corona of die entstof of die wetenskap nie –
die perspektief is Jesus Christus.
Die perspektief vir 'n geplaagde wêreld is God's genade in Jesus Christus vir die wêreld.

En hierdie wêreld is vandag stewig op pad na die oomblik van die Wederkoms van Jesus.

Ons weet die Here het vir 33 jaar op die aarde gewandel en net voor Hy na die hemel vertrek het sê Hy dat Hy weer terug sal kom. En glo dit of nie, maar Sy wederkoms is in die Bybel een van die mees beskryfde onderwerpe – die Bybel het ongeveer 1200 bladsye en 'n hele 400 beskryf die gebeurtenisse rondom die wederkoms van Jesus Christus.
Eintlik tóg snaaks hoe die onderwerp so eenkant geskuif of selfs áfgeskeep word,
maar, of jý nou in áfwagting vir Hom wag om te kom, of nié vir Hom wag...

dit gáán gebeur!!

En duidelik vind God hierdie gebeurtenis ook uiters belangrik, anders sou Hy sekerlik nie soveel ruimte van Sy Boek gebruik het vir die terugkom van Jesus Christus.

----------------

Hebreërs 10:37 vertel “Nog net 'n kort, kort tydjie, en Hy wat kom, sal nie talm nie.”
Dit is nie sommer 'n storietjie nie, 'n kort, kort tydjie is die werklikheid.
Nou kan jy vir my sê: “ja, maar my Oupa het ook altyd gepraat van 'n kort tydjie”, en selfs Paulus het in 1 Korintieërs al gepraat van “ons wat die einde van die tye al beleef.”
Dis waar ja, maar in die tyd van Oupa en Paulus het nie gebeur wat vandag gebeur nie!
Tussen die tyd van Paulus en Oupa en ons tyd vandág moes daar nog baie profesieë vervul word en moes nog báie gebeurtenisse plaasvind...
waarvan baie in werklikheid intussen plaasgevind het.

En vandag gaan ek vir u aantoon dat wat in die laaste tyd om ons en in die wêreld plaasvind, bewys dat ons vandag in die tyd net voor die koms van die Here Jesus leef.

Ons leef vandag in wat die Bybel noem “in die laaste dae”, wat beteken dat ons letterlik leef in die laaste dae voor die koms van die Here Jesus Christus.

Hiervan sê die apostel Paulus in 2 Timoteus 3:1 - “Dit moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom.” Hy sê nie “net voor Jesus kom gaan daar blye karnaval en fees en maanskyn en rose wees nie”, nee, hy sê die laaste dae voor die koms van Jesus sal gekenmerk word deur sware tye.

En as jy die koerant lees en TV kyk, kan jy saamstem dat Paulus nie eintlik verkeerd is nie.

In Matteus 16 lees ons dat die Fariseërs vir Jesus vir 'n teken uit die hemel vra.
Hy antwoord: ”In die aand sê julle: 'Daar kom mooi weer, want die lug is rooi'. In die môre se julle: 'Vandag is onweer, want die lug is deinserig rooi'. Julle weet hoe om die voorkoms van die lug te beoordeel,
maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie.”

En ons weet natuurlik almal dat die Here beslis ook in vandag se tyd leef.
Daarom praat Hy met jóú en mý presies soos Hy met die Fariseërs gepraat het, en vra vir jou in óns tyd: "Hóé lees jy jou koerant? Is dit so dat jy as Christen die koerant lees met die Bybel in jou hand?

Of lees jy die gebeurtenisse maar as iets wat volgende week weer verby is?

Wag 'n bietjie, waarsku die Here, lees jou koerant as Christen en hou veral My spoedige terugkoms in gedagte.
En let op, want die tekens van die tye is belangrike gebeurtenisse wat jy in die Bybel terugvind as bewýs dat Ek spoedig gaan terugkom.
En dan sal jy sien en verstaan dat die Bybel nie net waar is, maar dat die Bybel ook aktueel of eietyds en werklik tot die tyd van vandag behoort.

Daarom gaan ons onsself nou besig hou met wat Jesus noem die tekens van die tye.

En as jy meer daarvan wil weet moet jy in die Ou Testament gaan soek.
Nouja, ons weet natuurlik wel dat baie Christene liewers die Nuwe Testament wil lees. Dit is meer modern. Die Ou Testament is nie altyd modern genoeg en gaan meer oor Israel se geskiedenis en dit pas boonop nie juis lekker by ons tyd.
Maar dit is in wérklikheid 'n baie wyd-verspreide en gróót misverstand.
Want om insig in die tyd van vandag te kry moet ons in die Ou Testament gaan soek.

Luister maar wat sê Paulus...

“jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring...”. Die Hollandse teks lees: ”De Schriften geven inzicht.” (2 Timoteus 3:15)
Die betekenis is dieselfde, dus as ek die Hollandse met Afrikaanse tekste meng lees ons: “die Geskrifte gee kennis.”
En onthou jy skielik óók dat in Paulus se tyd nog géén Nuwe Testament bestáán het nie?
Dus die Geskrifte van Paulus se tyd is eintlik die Ou Testament soos jy dit vandág én van kleins af ken én wat by jou die kennis gaan bring!

----------------

Kom ons dink bietjie terug aan Paulus se waarskuwing in 2 Timoteus dat in die laaste dae gaan daar swaar tye wees, en in vers 15 dat as jy meer daarvan wil weet gaan haal jy jou kennis in die heilige Skrif – die Ou Testament.
Dit is dus presies wat ons vandag gaan doen.
Hy sê ook dat die Skrif (die Bybel) deur God geïnspireer is en groot waarde het om te onderrig en dwaling te bestry.

Let op!

Ons sal vandag duidelik sien hoe geweldig sterk God déúr en úít die Ou Testament as 't ware 'n soort ligbundel of 'n ligstraal rig op óns tye van vandág.

Daarom gaan ons nou na die tweede Bybelboek – die Boek Exodus.
Dit handel hoofsaaklik oor Israel, maar dit is opmerklik dat juis in die boek Exodus 'n soort van diorama vir ons afspeel, 'n voorskou van wat ons vandag belewe.
En dan herhaal ek wat ek eerder gesê het - U gaan verbaas wees om te sien dat die Bybel, ook die Ou Testament, nie net wáár maar óók aktueel is – eietyds en toepasbaar op die tyd waarin ons onself vandag bevind.

Hoor my lied!

Daar staan in Exodus 6:25 “Dit is dié Aäron en Moses vir wie die Here gesê het: “Julle moet die stamme van Israel uit Egipte bevry.
Ons onthou tog nog wel, die Israeliete was in Egipte, het verskriklik swaar gekry en het tot die Here geroep, en God het geluister en God het gesê Ek gaan julle verlos uit Egipte en julle na die pragtige land Kanaän lei, en Aäron en Moses is julle leiers.

Nou kan jy natuurlik opstandig raak en iets dink soos: dit is vandag 2020, hoe gaan die ou Israelietiese geskiedenisverhaal uit die Ou Testament mý nou eintlik vandág raak?

Goeie vraag, maar kom dan saam met my na die Nuwe Testament by 1 Korintiërs 10:11 waar Paulus vir die heidene – nie die Jode nie – as't ware jou vraag beantwoord met: Hierdie dinge het oor hulle (die Israeliete) gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef.”

Paulus sê dus nou twee dinge baie duidelik:

** As jy wil weet hoe die einde van die tye lyk, kyk dan na die dinge van Israel as voorbeeld vir ons, en sien hoe sterk God in die verhaal van Israel heldere ligbundels of ligstrale as waarskuwing vir ons laat skyn oor die tye waarin óns vandag leef.
** Paulus noem dus ook dat hyself, soos ons vandag, al die einde van die tye beleef, ondanks die 2000 jaar verskil tussen sý tyd en óns tyd en die baie profesieë wat nog vervul moet word en reeds vervul is.

vertel my nog...

Nou kom ons bekyk dit bietjie van naderby – ons kry bietjie helderheid – ons soek die regte perspektief:
Wat beteken dit dan vir óns vandág dat ons in Eksodus 6:25 lees dat Israel uit Egipte uitgelei word, en wat is dan daarin 'n voorbeeld vir ons in óns tyd?

Dit beteken eintlik dat Paulus sê dat Egipte en wat tóé daar gebeur het 'n vóór-beeld of dalk 'n skadubeeld is van die wêreld waarin ons vandag leef.
Egipte van dié tyd, daar waar die vreeslike moeilikhede was waaruit die Israeliete verlos was, is soos 'n beeld van die wêreld waarin óns vandag leef.
Soos 'n skaduwee-afbeelding – 'n skadubeeld.
Ons kan onsself vandag beslis wel vereenselwig met die tye in Egipte.

Maar dit beteken dan mos óók...

Presies... en loof die Here, want dit beteken dus óók dat daar vir ons óók 'n dag gaan kom waaruit óns uit óns Egipte - óns moeilike tye - verlos gaan word.
Ons wéét mos Hy gaan kom.

Soos wat Egipte ons skadubeeld is, is Aäron en Moses die skadubeelde van ons Verlosser, die Here Jesus.
Soos wat hulle baie jare gelede die Israeliete uit Egipte na Kanaän uitgelei het,
so sal eendag die Here Jesus, die ware Aäron en Moses, die Hoëpriester, ons lei uit óns Egipte na die hemelse Kanaän.

Kyk maar: in Johannes 14:3 sê Jesus: “...kom Ek terug en sal julle na My toe neem...”
In Efesiërs 5:27 staan “sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem...”
Dit is régtig nie maar 'n verhááltjie nie, dit is realiteit.
Dit is nie in Nederland óf Suid Afrika 'n aktuele, eietyse, of veelbesproke onderwerp nie.
Maar liewe vriende, tóg sal dit gebeur. Ons lewe in 'n tyd net voor die gebeurtenis dat ons uit hierdie wêreldse Egipte verlos word en gebring sal word na die hemelse Kanaän.

Dus word die Israeliete deur Moses en Aäron uit Egipte gelei soos óns eendag deur die Here Jésus na die hemelse Kanaän gelei gaan word.
Maar luister nou mooi. God kon eintlik twéé maniere gebruik het om dit te doen.
Hy kon vir die Israeliete gesê het: wees nou rustig, moet niks sê nie, ons gaan stil-stil verdwyn sonder dat die Egiptenare enigiets gaan agterkom.

Maar nee, wat dóén God?

Wat dóén God so net vóór Hy die Israeliete deur Moses en Aäron laat weglei?
Niks stilte nie, met dónder en blíksem in tekens en plae word die verlossing uit Egipte na Kanaän voorafgegaan met gewéldige wónders en tékens deur God self!
Wat Hy vandag wéér doen want ons leef, soos die Israeliete destyds, weer net vóór die oomblik dat Hy óns gaan wegvoer na die hemelse Kanaän.

Lees maar self: In Eksodus 7:3,4 sê God Hy sal met baie tekens en wonders en groot reddingsdade Sy mag aan Egipte laat ervaar.
Vandag sien ons sonder veel verbeelding baie duidelik wat die tekens en plae van die Coronavirus óns aandoen en hoe in die afgelope halfjaar álmal se lewens oor die héle wêreld ten diepste verander is.
Vriende, kom staan saam met my verstom oor die waarheid en die aktualiteit van Sy Woord!

Maar kom ons bekyk bietjie die tekens en plae...

U sal onthou dat net voor die Israeliete uit Egipte uitgelei was, die verskriklikste dinge daar gebeur het. Eintlik word die “tekens en plae” soos in die Afrikaanse Bybel vertaal, in die Hebreeuse woorde egter bietjie verder gevoer. God sê in die Grondteks van die Bybel eintlik: "Ek sal my tekens gee met profetiese krag”, en die tweede betekenis van die woorde “tekens en plae” in die Grondteks van die Bybel is eintlik: “Onbegryplike Gebeurtenisse as Spesiale Vertoning van die Mag van God.”

En kyk nou mooi, soos God dit gedoen het met die uittog na Kanaän, so doen God dit vandag wéér. Ons weet nou dat die tekens en plae van Egipte duidelike skadubeelde van die tekens van die tye van vandag is.
God sê: "Ek sal my tekens en plae talryk maak.
Maar die Hebreeuse Grondteks gaan bietjie verder in wat God gesê het.
Daar staan: "In hewigheid laat toeneem oor die volle breedte van die aarde.

Let op! Uit die Grondteks verstaan ons dus dat God dáárdie tyd al gesê het dat die plae wat in Egipte gebeur het eens in hewigheid sal toeneem oor die volle breedte van die aarde. Dit beteken dat God (soos die tekens met profetiese krag) dáárdie tyd al profeties gesê het dat die plae wat Egipte getref het ook eens die hele wêreld gaan tref.

Ons lewe vandag, liewe vriende, in daardie tyd. Dit is geen bangmakery nie.
Dit is die realiteit van die tyd waarin ons leef.
Die Here Jesus praat nie verniet oor die tekens van die tye nie.

Ons gaan nou oor na Bladsy 2.