Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg

Perspektief vir 'n geplaagde wêreld.

'n Studie deur Frank Ouweneel – Nederlandse Bybelprediker,
studiegesprek vertaal in Afrikaans en op skrif gestel deur Jan Mastenbroek.
Bladsy 2.

die laaste paragraaf van die vorige bladsy was:

Ons lewe vandag, liewe vriende, in daardie tyd. Dit is geen bangmakery nie.
Dit is die realiteit van die tyd waarin ons leef.
Die Here Jesus praat nie verniet oor die tekens van die tyd nie.

Die tekens en plae...

Vir duidelikheid het ek doelbewus die volgorde van die tekens en plae bietjie verander om duidelik weer te gee hoe dit vandag afspeel en in mekaar pas.

Ons gaan eers weer na die Bybelboek Eksodus, sonder om krities te staan oor die Ou Testament en sonder te dink dit pas nie by ons vandag, want ons het werklik rede om God te dank vir die manier waarop Hy alles so begryplik vir ons aanmekaar geweef het.
As ons netnou die tekens en plae gaan bestudeer gaan ons verstom wees oor die fantastiese wyse waarmee God destyds eintlik die plae bewerk en dwarsdeur die plae van Egipte met ons spreek oor die tye van vandag.
Hy wys werklik Sy Almag op besondere manier.

Maar as ons dit alles maksimaal wil benut moet ons eers 'n vraag beantwoord:
Sien óns, die Christene van vandág, nog die tekens van die tye raak?
Ons gedagtegang gaan deesdae nie veel verder as vandag, more en hoogstens volgende jaar, maar sien ons wat in die koerant of op tv gemeld word in lyn met wat die Bybel sê?
Dit is 'n baie belangrike vraag!

Gaan ons na elke belangrike gebeurtenis sommer verder met die dag, of krap ons onsself so bietjie agter die oor en merk in ons verbasing op dat... ja... die Here is tog op pad, Hy kom gou.
Want soos vir die Fariseërs sê die Here óns moet óók let op die tekens van die tye.
Die vraag is nou: gebeur dit nog – doen jý dit nog?
En kom ons agter dat God soms gebeurtenisse toelaat om ons aandag vas te hou?
En besef ons dat God dieselfde tekens gee vir gelowige, maar óók ongelowige mense?

Terug na die Bybel...

God het destyds in Eksodus 7:3 gesê: “Maar Ek sal die Farao hardkoppig maak sodat ek baie wonders in Egipte kan doen.
Maar in die Hebreeuse Grondteks staan daar: “Om te waarsku sal Ek, God, ernstige moeilikhede toelaat”, en in die tweede betekenis staan daar: “Om te waarsku sal Ek, God, groot nood toelaat.
Let op die toelaat en nie veroorsaak nie. Baie mense dink dat God vandág besig is om mense te straf, of dat Hy dit orkestreer. God laat dit toe, maar Hy waarsku wel.

Wat God wél vir ons sê: "Let op wat in die wêreld gebeur en hou jou Bybel byderhand sodat jy kan opmerk en sien dat die tekens van die tye aangebreek het."
As ons dan praat van tekens van die tye kan ons letterlik praat van allerhande gebeurtenisse soos tsunamis ens., maar dit bespreek ons op 'n ander dag.
Vandag praat ons oor Covid-19 en let goed op, liewe mense,
dit is nie sommer 'n ou virussie wat opgelos word met 'n entstof.
Wat ons vandag beleef is profeties. God wil dat ons dit raaksien.

Maar dalk moet ons eers ‘n antwoord op ‘n baie moeilike vraag soek:
Waarom is daar eintlik Corona?
Ek bedoel nie dat ons sê dit kom van vervuiling of dit kom van dit of van dat. Ek vra:

Wat is die diepste oorsaak van wat ons in die afgelope sê maar agt maande getref het?

Kom ons soek dan eers wat die oorsaak is van hierdie ramp. Dit sal ons insig gee oor hoe God daaroor dink en sien ons hoe ernstig God besig is om die wêreld te waarsku.

Onthou dat die tekens en plae van Egipte ‘n skadubeeld van die tekens van ons tyd is.
Nou lees ons in Eksodus 8:24…. “Groot swerms steekvlieë het in die paleis van Farao ingekom, in die huise van sy amptenare en die hele Egipte. Die land is daardeur lamgelê.”
Die Hebreeuse woord vir “steekvlieg” moet vertaal word met “'n mengsel van allerhande soorte kwaadaardige ongediertes.
Ek vra in alle erns: Is dit maar nie in diepte 'n beskrywing van die mens sonder God?

Daar is baie mense, selfs onder die wat u ken, wat lewe sonder God, en trots is daarop.
Mense lag oor God, bespot God, het God nie nodig en lewe sonder God.
Daar staan in Titus 3:3 om “'n lewe in kwaadaardigheid en jaloesie deurbring.”
Die Hollandse teks sê :”Kwaadaardig en levend zonder God.

Wat is dan sonde?

Johannes 3:4 sê - sonde is lewe sonder God – in oortreding van die Woord van God.
Ons dink soms dat sonde diefstal of inbrake is, maar die Bybel gaan verder. Die Bybel sê almal wat sonder God lewe, onafhanklik van God is, met God niks te doen wil hê nie – ons ken hulle almal – dit noem die Bybel sondare.
Dit is mense wat doelbewus God uit hul lewe hou en ook nog trots is daaroor.

Die wêreld is vol van mense wat in sonde lewe – dit is nie ék wat oordeel nie...
dit is die oordeel van die Woord van God.
Vir daardie mense spreek God vandag ook. Hulle moet óók die boodskap van die Evangelie hoor, en óns moet dit vir hulle bring.
Hier is die stelling: die sonde is die veroorsaker van 'n gebroke wêreld en is die bron van alle ellende van hierdie wêreld. Toe die mens die band met God deurgesny het, het die narigheid gekom, en die oorsaak daarvan is die duiwel.

U onthou nog wel in Genesis 3 kry die duiwel dit reg om die mens teen God op te werk en kry hy dit reg om die mens sover te kry dat hy afskeid neem van God en agter Satan aangaan. Eintlik was Genesis 3 'n baie dramatiese gebeurtenis, waar die mens vir God sê: ek het U nie meer nodig nie, ek doen dit self.

Die duiwel, wat dit alles veroorsaak het, noem ons die “hoof-steekvlieg.” Dit kom letterlik uit Matteus 12:24 waar hy “Beëlsebul, die owerste van duiwelse demone" genoem word. En Beëlsebul uit Hebreeus vertaal na “Heer (Hoof) van die steekvlieë.

En liewe mense, soos Satan dit in Genesis 3 reggekry het om die mense weg te trek van God, so doen hy dit nog steeds. Hy is nog steeds baie aktief om die mense van God weg te trek en van God weg te hou, en is nog steeds baie aktief in die rondstrooi van die grootste ellende.

Dít is die diepste oorsaak van wat ons in die afgelope sê maar agt maande getref het.
So, is daar hoop vir ons?

Ja, baie beslis, daarom gebeur die tekens van die tye! Dit is God se manier om vir jou te sê: Ek wil jou verlos van die Mag van Sonde en die Mag van Satan.

En juis daarom het ek vandag 'n dringende boodskap.
Dink tog veral nie dat die wêreld "die boodskap" al ken nie. Ja, die wêreld weet wel bietjie van geloof, en ook wel van godsdiens. Die wêreld weet selfs 'n bietjie van Jesus.
Maar die boodskap van die Evangelie is onbekend en moet vandag weer opnuut, helder en duidelik weerklink, want die wêreld ken dit nie genoeg nie.
Ek oordryf nie.

Want ons Christene hou ons met allerhande en 'n duisend en een dinge besig...
terwyl die wêreld verlore gaan...
Moet nou nie dink dat dit vanself wel weer sal regkom nie. Dit sal nie. Óns sal 'n punt moet maak om in ons éie omgewing te begin práát oor die redding van die Here Jesus.
Want die sonde is nie die enigste oorsaak vir hierdie wêreld se ellende nie.
Romeine 5:18 sê: “soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense.” Die vertaalde Hollandse teks sê “Deur die sonde het dit vir alle mense tot 'n ewige oordeel gekom.” Daarom is ons almal sondig vandat ons gebore is – soos in ge-erf.

Nou kan jy natuurlik sê, ja, maar God is 'n Heilige God en 'n God van Liefde, dus sal alles tog wel reg kom. En dit is waar, God IS Heilig en God IS Liefde. Maar God se Heiligheid eis juis dat die sonde veroordeel moet word, of jý nou daarvan hou óf nie. Maar gelukkig bied God se Liefde 'n uitweg aan...
maar DIT moet 'n mens eers aanneem.
Dit is die groot geheim - dit is waaroor dit uiteindelik gaan.

Natuurlik is God Liefde. Sy Liefde is juis 'n boodskap wat oor die hele wêreld uitbasuin as 'n boodskap van genade. Maar baie mense wil nie die boodskap hoor nie, hulle lag daaroor. Maar liewe vriende, God is 'n Heilige God wat die sonde wél veroordeel, maar Hy gee in Sy Heiligheid óók 'n oplossing vir álmal, dit is geloof in die Here Jesus Christus. Dáárom gebeur daar tekens van die tye,
tekens waarmee God in liefde vandag die wêreld waarsku.

En in die boodskap van waarskuwing moet u en ek vir almal vertel om Jesus Christus as hul Verlosser aan te neem. As jy dan netnou by die huis kom, maak dan 'n lysie van mense met wie jy nog nie oor Jesus gepraat het nie. Dit mag gebeur dat hulle jou nie ernstig opneem nie, dat hulle dink jy is dalk nie lekker nie.

Maar vriende, gestel nou dat jý wéét dat die Here Saterdag terugkom. Ek is oortuig dat jy die tussentyd sal gebruik om met alle mense in jou omgewing te praat oor God's Genade in Jesus Christus.
2 Korintiërs 6:2 sê:- “Kyk NOU is dit die regte tyd, NOU is dit die tyd van redding.MAAR DAARDIE TYD IS VERBY OP DIE DAG AS DIE HERE JESUS KOM.

God gebruik dus nie die tekens van die tye net om die wêreld te waarsku nie, maar die tekens van die tye is ook bestem vir die gelowiges, die Christene, sodat hulle hul tyd goed kan gebruik om mense te oortuig van God's genade in Jesus Christus.

Dit bring ons by Eksodus 10:13,14.

Toe steek Moses sy kierie oor Egipte uit, en die Here het daardie hele dag en nag 'n Oostewind laat waai wat die sprinkane aangebring het. Die volgende môre was hulle daar. Hulle het oor Egipte gekom en die hele land volgesit, 'n yslike groot sprinkaan-swerm, soos daar nog nooit tevore was nie en hierna ook nie weer sal wees nie.”

Die Hebreeuse woord vir “sprinkane” vertaal na “vernietigers” of “inslukkers.”
Dit was dus wesens wat alles vernietig en insluk. Is dit nie maar 'n verwysing oor wat ons die afgelope halfjaar beleef, en nog steeds beleef?
En om dit oor “inslukkers” en “vernietigers” nog duideliker te maak praat die viroloog, Prof Dr Bert Niesters van die Universiteit van Groningen. Hy sê in “Het Dagblad van het Noorden” van 3 April 2020 (wat ek vertaal): “Al vanaf die ontstaan van lewe op aarde is daar virusse wat daardie lewe misbruik en siektes veroorsaak.

Maar hy maak 'n fout. Hy moes gesê het: Vanaf die sondeval het daar virusse in die lewe wat God in Genesis 1 geskape het, ingesluip wat die lewe misbruik het en siektes veroorsaak.

Want toe God die aarde geskape het was daar nog geen virusse wat siektes veroorsaak het nie. Daar staan in Jesaja 45:18 - “Hy wat die aarde gevorm en gemaak het, dit gereed gemaak het nie om leeg te wees nie maar om bewoon te word.
Daar was dus lewe, maar daar was geen virusse want daar is geen sprake van dat die lewe misbruik en siektes veroorsaak word nie, dit het eers gekom vanaf die tyd toe die mens besluit het om die band met God deur te sny.
Die pragtige lewe wat God geskape het word in Genesis 3 vernietig.

Ek het al genoem: die sonde is die oorsaak van 'n gebroke wêreld en is die bron van alle ellende in hierdie wêreld. Dit sê die Woord van God. Dit is ook die situasie vandag.
Nou kan u dalk graag wil soek na iets wat meer positief is, maar die wêreld sien vandag niks positiefs meer nie. Die mense sit vandag in angs en wag vir wat volgende kom en wag met angs vir die volgende presidents-aankondiging.
Dit is geen oordrywing nie – dit gebeur in elke land van die wêreld en u weet dit goed.
En God laat toe dat dit gebeur – Hy praat met ons daardeur.
God sê vir ons dat dit nie Sy skuld is nie.
Die sonde is die oorsaak van die eeuwige oordeel, die dood, en verwoesting en siektes. As die mens dink hy kan sonder My gaan, gaan dinge verkeerd.
En dit is presies wat ons vandag om ons sien gebeur!

En ek vra wéér: Is daar hóóp vir ons?

En wéér is die antwoord: Ja beslis, die hoop is God's genade in Jesus Christus.
Daarom sien ons profetiese ligbundels soos ligstrale oor die tye waarin ons vandag leef uit Eksodus kom, 'n bietjie uit Esegiël en baie uit die Bybelboek Openbaring.
U sal onthou dat Johannes verban was na die eiland Patmos, waar God 'n soort groot teaterskerm vir hom opgesit het waar Johannes allerhande dinge sou sien gebeur, terwyl hy alles moes opskryf wat hy sien.

Wat Johannes gesien en geskryf het, is wat ons in die boek Openbaring lees.

In Openbaring 13:1-12 lees ons dat Johannes 'n dier op 'n troon sien sit - die troon wat die dier by die draak gekry het. Die mense het die draak aanbid omdat dit hy is wat die dier die mag gegee het, en het die dier aanbid en gesê wie kan met hom vergelyk word? Wie kan teen hom oorlog voer? Dit was net so'n moeilike deel vir die teoloë om destyds te verduidelik, maar vandag val dit as profesie letterlik presies in plek.

Dit was 'n dier wat alle mag gegee was oor elke stam, volk, taal en nasie. Daar is geen land uit al die 196 lande van die wêreld waar geen Corona is. Die ernstige siektes soos die Spaanse griep, Sars, Ners en Meksikaanse griep was almal redelik beperk tot sekere dele van die wêreld, maar dit is die eerste ramp wat letterlik elke land tref, elke
individu, tot in die kleinste eilandjies in die Oseaan toe.
Gister het dit bekend geword dat wêreldwyd 'n miljoen mense gesterf het aan Corona.

Met ander woorde...

Ons leef werklik in hoog-profetiese tye, daar het hierdie jaar iets gebeur wat nog nooit tevore in die hele wêreld gebeur het nie. In 2020 het die hele wêreld eensgesind geveg teen één gesamentlike vyand, eensgesind teen één gesamentlike mag. Dit het letterlik nog nooit gebeur het nie. Van die 196 lande van die wêreld is daar 119 lande waar oorlog is, lande wat mekaar wil uitmoor, mekaar wil uitroei. Vandag het dié lande almal dieselfde vyand, 'n mag waarteen niemand opgewasse is nie.

En as ons Openbaring 13 lees dan hoor ons dieselfde woorde: Wie kan teen hom oorlog voer? En as ons op die tv kyk of die radio luister dan hoor ons hoe al die viroloë en spesialiste teen mekaar praat. Hulle weet self nie. Die politiek en alles is in paniek en dit is verstaanbaar want daar staan in Openbaring 13 die hele aarde het verwonderd agter die dier aangeloop, die dier aanbid en gesê: Wie kan met die dier vergelyk word?

Lees ons dan die profesie in Openbaring 17:13. “Hulle (die tien konings) het een en dieselfde doel voor oë, en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking.” Noem die konings van die aarde maar op: Macron, Trump, Xi, Putin, Tsi-tsi-Ping, wat onder mekaar baklei om die magtigste van die wêreld te wees, maar hulle is almal eensgesind want hulle het vandag almal dieselfde vyand en is in een en dieselfde mag – die dier.

Let op! Die woord “dier” wat ons gebruik word eintlik in die Griekse Nuwe Testament vertaal as "therion”, wat letterlik beteken: “dit wat voortspruit uit 'n God-vyandige aarde.” (“Vanaf die sondeval – waarmee die aarde ook God-vyandig geword het - het daar virusse in die lewe ingesluip wat daardie lewe misbruik het en siektes veroorsaak het”) Maar ons praat nog van die konings van die aarde – die grotes van die aarde is eensgesind en is almal saam in die mag van “iets wat voortspruit uit 'n God-vyandige aarde” … die dier.

Vriende, wees nie verbaas dat die Bybel, God's Woord, waar is en met jou praat nie.

Want God spreek letterlik vandag tot die wêreld.

Ons gaan nou oor na Bladsy 3.