Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg

Perspektief vir 'n geplaagde wêreld.

'n Studie deur Frank Ouweneel – Nederlandse Bybelprediker
studiegesprek in Afrikaans vertaal en op skrif gestel deur Jan Mastenbroek.
Bladsy 4.

die laaste paragraaf van die vorige bladsy was:

Ons vind 'n verwysing van die profesie in Esegiël 5:17: “... pes en bloedvergieting sal julle tref...”. Die (vertaalde) Hollandse teks sê: “Die swaard van die bloedpes is aan álle kante gerig op álle volke van die aarde.”

Let op! 'n Profesie uit die tyd van Esegiël word in 2020/21 'n werklikheid. Dit het nog nooit voorheen gebeur nie.
Onthou u nog die woord “pes” beteken “koors-siekte” of “infeksie-siekte”?
Ek vervang nou die woord “pes” met sy betekenis en lees Esegiël 5:17 weer: “infeksie-siekte en bloed-vergieting sal julle tref” of “Die swaard van die bloedkoors-siekte is aan álle kante gerig op álle volke van die aarde.”
Dit is nóg 'n duidelike verwysing na die tyd waarin ons leef!

Ek wil graag bietjie terug gaan na Openbaring 13:1-10: waar Johannes 'n dier op 'n troon sien sit - die troon wat die dier by die draak gekry het. Die mense het die draak aanbid ….. wie kan met hom vergelyk word?
Die mensheid van die aarde het eensgesind agter die dier aangegaan. En het u ook opgemerk dat Johannes die dier op 'n troon sien sit? Iemand wat op 'n troon sit dra gewoonlik 'n kroon en die Latynse naam vir 'n kroon is Corona.

Maar wat is nou eintlik so spesiaal van Openbaring 13?

Daarin sien Johannes 'n visie van die Antichris.
Hieroor gesels ons vandag nie veel verder nie behalwe om te sê dat as die Here Jesus móre die gelowiges kom haal dan tree óórmore die antichris na vore. Die antichris sal die wêreld verplig om voor hom te buig. Doen jy dit nie, beteken dit onmiddellik die dood.

My Pa en my Oupa het hulself afgevra waar kry die antichris sy mag in die wêreld.
Dit kon hulle nou maar net nie begryp nie. (Bill Gates was toe nog nie daar nie.)
Intussen snap ons natuurlik dadelik dat die antichris eenvoudig gebruik sal maak van internet en google om sy mag in die wêreld effektief te gebruik.
Bill Gates wil elke individu met sy lewensgeskiedenis op een groot wêreld-databasis sit.

Jy sal verbaas wees as jy kon sien watter informasie oor jou reeds op die verskillende servers in die wêreld versamel is.
Die antichris hoef maar sy rekenaar aan te sit en hy het beheer oor die hele wêreld.
En met wat nou gebeur het hy 'n nuwe wapen gekry, wat óók aandui dat die Here Jesus spoedig gaan kom.
Want eers gaan Jesus kom voor die antichris verskyn
.

Johannes sien in Openbaring 13:11 “Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uit kom. ….. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit.” Dit sal vir die antichris baie maklik wees om die virus op hierdie aarde te versprei en ons vervolgens ook 'n oplossing te gee met 'n entstof.
Die antichris het ongekende mag, en as jy hierdie woorde vandag lees en jy ken nie vir Jesus nie, of as jy Hom doelbewus nie wil ken nie – wel, jy kan maar voortleef soos jy verkies - maar as die Here Jesus kom om Sy kinders te haal dan bly jy agter en kom gewaarborg tereg in die mag van hierdie antichris.

Dit sal 'n verskriklike tyd wees, want die antichris is 'n letterlike werktuig van Satan.
En as jy Jésus nog nie ontmoet het nie, is dit selfs vir jóú op hierdie oomblik nog nie te laat nie. Jy lees nog hierdie woorde, jy lééf nog.
Onthou dat God deur hierdie tekens van die tye ook met jóú praat.
Jy kán op die laaste bladsy Hom ántwoord want vandág roep Hy jou báie hard en báie duidelik.

Daar is mense wat 'n vuis bal na God, ook Christene, maar daar staan in 2 Petrus 3 dat God geduldig is, want Hy wil nie dat sommiges verlore gaan nie.
God het nog nie ingegryp nie want dan is dit te laat, maar God waarsku ons wel.
Hy doen dit deur Sy Woord maar ook deur wereldgebeurtenisse, wat ons vandag die tekens van die tye noem. Dit is woorde wat die Here Jesus self gebruik het.

In die tekens van die tye gaan die boodskap van God's genade orals rond en natuurlik hoor jy daarvan op die internet en die radio, maar moet tog nooit die direkte kontak onderskat wat jy sélf met mense om jou heen het, jou bure, vriende en vriendinne, kollegas en familie. Liewe vriende, vertel hulle van God's genade in Jesus.

En ek begryp goed dat as jy vir jou mense vertel dat al hierdie ellende in die wêreld ontstaan het deur die sonde, dat dit nie so'n lekker boodskap is om te bring nie.
Tog kan ons dit nie wegpraat nie, want dit ís die skuld van die mense self.
Maar luister nou, toe die mens in Genesis 3 vir God gesê het "ek het U nie meer nodig", kon God maklik gesê het: "ok, gaan dan jou gang, doen dit dan maar self verder."
Gelukkig nie, want God is ook Liefde, en God wou die mens terugbring na Sy Evangelie.
Maar daarvoor moes die Here Jesus Christus aan die Kruis van Golgotha sterf.
Nou is die Evangelie die blyste boodskap juis vandág in coronatyd.

As jy 10 Christene sou vra wat die Evangelie is, kry jy 10 verskillende antwoorde. Maar die juiste begrip van die Evangelie is ons almal se roeping. Dit is ook nie nodig om 'n evangelis of 'n goeie spreker te wees nie, maar jy moet verkieslik wel 'n passie hê vir mense wat verlore gaan.
Ek hoop u sien saam met my vandag dat die regte begrip van die Evangelie te vinde is in die plae van Egipte, want dit is letterlik die skadubeelde van ons tyd.
Want Paulus het dit duidelik gesien toe hy vir die heidene in 1 Korintiërs 10:11 sê: “Hierdie dinge het oor hulle (die Israeliete) gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef.
En jy en ek besef tog wel dat dit is waar ons vandag is – dat die einde van die tye hier is en dat die koms van Jesus baie naby is.

Goed, kom ons kyk verder - wat staan in Eksodus 10:22 “Daarna het die Here vir Moses gesê: “Steek jou hand in die lug op, dan sal dit donker word in Egipte, so donker dat mens dit kan voel.” Probeer dit vir jouself voorstel – jy kan letterlik nie jou eie hand voor jou oë sien nie. Dis pikdonker.
Spreek dit nie eintlik vir die wêreld van vandag nie?
Johannes 3:19 sê:- “En so kom die skeiding: die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg.”
Dit is die Woord van God. Oral is die stede verlig, eintlik is alles amper óórverlig, maar die ménse is sonder God – die lig is eintlik duisternis – die Sátan het die mag.

En Jesaja 8:22 sê oor die mens sonder God: “Hy sal boontoe en ondertoe kyk, maar hy sal niks anders sien as benoudheid en donkerte nie, die volslae duisternis en donkerte waarin hulle gedryf is.
Die vertaalde Hollandse teks se: “Wie na die aarde kyk sien beangstigende duisternis.
Jy kan dit nie wegsteek nie.
Dit is 'n duistere wêreld waar mense die regte pad verloor het.
Mense wat sonder God leef is sondaars wat die oordeel tegemoet gaan.
Dít is die duisternis.

En die baas daarvan word in Efesiërs 6:12 beskryf waar Paulus ons waarsku teen die listige aanslaë van die duiwel: “Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.
Dit beteken dat die duiwel die wêreldheerser is van die duisternis. Moet nou tog nie iets romanties daarvan maak nie, die duiwel is daar werklik die baas.
Hy is werklik die oorsaak van alle ellende en elke mens wat weier om met God vrede te maak is aan die gemeenheid en streke van die duiwel oorgelewer.

Is daar 'n uitweg?
Baie beslis, ja!
Die Evangelie van God's Genade in Jesus Christus.

Dít is die uitweg en die boodskap vir vandag – is vir jóú.
In Johannes 12:46 sê die Here: “Ek het as die lig na die wêreld toe gekom, sodat dié wat in My glo, nie in die duisternis sou bly nie.” Handelinge 26:18 sê: “Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.
Dit is nie sommer 'n kinderagtige boodskappie nie, en ook nie 'n ouderwetse boodskap, dit is 'n direkte boodskap van God's Evangelie bedoel vir jóú en mý.

En daarom, liewe mense, gaan ons by onsself vasstel hoe óns hierdie opdrag van die Here uitvoer, want dit was nie net 'n opdrag wat die Here vir Paulus gegee het nie, hoor!

Vra jouself: het ék al met die mense om my heen gepraat oor gelóóf in die Here Jesus?

Die redding uit die duisternis is nie deur 'n kerk of deur 'n godsdiens nie, dit gaan nie oor spiritualiteit nie, of wat ook al. Die oorgang van duisternis na die lig gaan saam met erkenning en belydenis van sondes, en met gelóóf in die volbragte werk van die Here Jesus Christus.
Dít is die boodskap vir vandag en dáárom gebeur die tekens van die tye.
Alle mense het 'n keuse, elke mens op hierdie aardbol – of jy nou volgens ons norme 'n góéie of 'n slégte mens is – jy sal ééndag 'n keuse moet maak.
Liewe leser, het al jou keuse gemaak? Indien nie, bid, en Sy Gees sal jou verseker lei.

Nou-die-dag sê iemand vir my: “ek kies niks nie – ek sal wel sien wat gebeur.”
Maar die Here Jesus sê in Matteus 12:30: “Wie nie aan my kant is nie, is teen my...” Die Here bedoel dus eintlik: as jy nie eksklusief vir my kies nie, is jy teen my.
Die boodskap wat vandag moet uitgaan is: geloof in Jesus Christus!
Verstaan jy dit ook so my vriend, vriendin?

En Johannes 3:18 sê: “Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.
En vers 36 se: “Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.”

Dit is nie sommer net kwaai woorde nie – die oordeel van God is reguit en eerlik.
Want God is 'n Heilige God wat die sonde oordeel.
As God maar net Heilig was dan is dit eenvoudig net daar en dan kláár met ons.
Maar God is ook Liefde. God bied vandag gelúk vir jou aan - éwige geluk in Jesus Christus. Maar die mens moet dit wel eers vir homself aanneem.

En liewe vriende, die besonderhede van die oordeel van God vind ons ook in die plae van Egipte – onthou U nog? Die skadubeelde van ons tyd? Daar staan in Eksodus 9:23 “Toe Moses sy kierie in die lug opsteek, het die Here donderslae en hael gestuur, en die blitse het tot op die grond geslaan. Die Here het die haelstorm oor Egipte laat losbars.” Gebruik weer bietjie jou verbeelding en probeer jou voorstel hoe dit daar gegaan het…

En in Jesaja 30:30 profeteer Jesaja wat in óns toekoms nog gáán gebeur: “Die Here sal Sy magtige stem laat hoor, Hy sal sy krag openbaar in gloeiende toorn, verterende vuur, storm, onweer en hael.”
Openbaring 16:21 sê: “Groot haelstene, elkeen omtrent 50kg swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat die plaag verskriklik groot was.”
Dit is die oordeel oor die sonde.

Liewe mense, die ernstigste geval oor die oordele van God vind ons ook in die plae van Egipte. Eksodus 12:29 “Om middernag het die Here elke eersgeborene van Egipte laat sterf... 30. ... het hulle almal bitterlik aan die huil gegaan, want daar was nie 'n enkele Egiptiese huis sonder stefgeval nie.”

En daar staan in Openbaring 20:14 “Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi.
Dit is die tweede dood, die vuurpoel.

Ons gaan nou oor na Bladsy 5.