Jan M Pmb City Hall

Oom Jan Mastenbroek

Pietermaritzburg


"Alle volke het die reg op selfbeskikking".
- Article 1.1 International Covenant on Civil and Political Rights.


oom Jan

"In krisistye is kultuur geen luukse nie, maar die hoogste vorm van selfbehoud, want kultuur staan vir interne orde, en interne orde is die fundament van alle beskawing".
- Hennie Aukamp.

"'n Heimat vir Afrikaners:
die Tiende Provinsie" - deur Cor Ehlers


Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie boek deur Cor Ehlers oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Laai hier "'n Heimat vir Afrikaners:" af